Stel van 6 Coasters
Geglasuur

R 250-00 per Stel

Print
Geraam en Geglasuur
Prent 200mm x 200mm
Raam 265mm x 265mm
Verwysing PRINT-1-2A-200
R 385-00
Print
Geraam en Geglasuur
Prent 200mm x 200mm
Raam 265mm x 265mm
Verwysing PRINT-1-2B-200
R 385-00